Støberi

Medlemmer

Udpeget af DI - Dansk Industri

 • Jesper Bjørk Hansen, e-mail, medlem
 • Per Lysdahl, e-mail, medlem
 • Søren Krabbe Knudsen, e-mail, medlem
 • Willy Olesen, e-mail, medlem

Udpeget af 3F

Udpeget af Dansk Metal

 • Niels Lund, e-mail, medlem
 • Vakant plads
 • Vakant plads

Tilforordnet af skolen

 • Kathrine Bjerg, elevrepræsentant

Erhvervsuddannelser

 • Støberitekniker
  • Støberitekniker
  • Støberiassistent

Efteruddannelser

 • 2762 Støberi og metalgenindvindingsindustri