Godkendelse af AUB-ansøgninger

De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har mulighed for at søge midler til praktikpladssøgende arbejde hos Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) to gange årligt.

Det er et krav, at disse ansøgninger underskrives af det relevante centrale faglige udvalg, inden det sendes til AUB.

Du kan hente en oversigt over processen på centralt og lokalt niveau i forhold til det praktikpladssøgende arbejde.

Send AUB ansøgninger til

AUB ansøgninger fra de lokale uddannelsesudvalg sendes til aub@iu.dk senest 14 dage før ansøgningsfristen til AUB. Hvis denne frist overskrides kan Industriens Uddannelser ikke garantere, at ansøgningen når rettidigt frem til AUB.

Læs mere på virk.dk og hent ansøgningsblanket