LUU's opgaver

Der er mange forskellige opgaver i at sikre det lokale udbud af erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

Du er arbejdsmarkedets talerør over for skolen. Derfor er det din opgave at sørge for, at arbejdsmarkedets parter har indflydelse på skolens uddannelser. Det giver virksomheder og medarbejdere i lokalområdet de bedst mulige uddannelsestilbud.

Din opgave i udvalget er at rådgive skolen om hvordan, der skabes kontakt mellem skolen, potentielle elever og kursister samt erhvervslivet. Det er samtidig din opgave at rådgive skolen om videreformidling og markedsføring af skolens uddannelser over for det lokale erhvervsliv samt sikre, at der bliver tilvejebragt det antal alsidige praktikpladser, som der er behov for.

LUU’s opgave er at:

  • rådgive skolen om, hvordan der skabes og fastholdes kontakt mellem skolen og erhvervslivet
  • gøre udvalgets arbejde synligt for virksomheder og medarbejdere
  • udbrede kendskabet til uddannelserne
  • dele viden om branchen med skolen bidrage til at sikre kvaliteten af uddannelserne på skolen
  • sikre alsidige praktikpladser
  • rådgive Industriens Uddannelser om:
    • nye uddannelsesbehov
    • uddannelsernes kvalitet

Udvalget er også talerør for skolen og det lokale arbejdsmarked over for de centrale faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg.

Kontakt

Christina Stougaard Hansen

Chefkonsulent

Telefon

33 77 91 32

Mobil

22 48 60 06

E-mail

csh@iu.dk

Jørgen Bo Nielsen

Chefkonsulent

Telefon

33 77 91 46

Mobil

22 15 91 46

E-mail

jbn@iu.dk

Præg industriens uddannelser

LUU-håndbogen er en introduktion til nye medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg. I den finder du alt det, du skal vide om LUU.