Uddannelsesbehov i relation til teknologiudviklingen inden for maskin- og værktøjsområdet

Projektets formål

Formålet med analysen er at få afdækket nye efteruddannelsesbehov inden for maskin- og værktøjsområdet. Der sker i øjeblikket en eksplosiv teknologiskudvikling inden for maskinbygning, maskinel bearbejdning og værktøjsfremstilling.

Denne udvikling skaber forandringer i jobfunktioner og fremstillingsprocesser, primært som følge af implementeringen af robotter til både håndtering og bearbejdning, men også i relation til et mere generelt skifte i koncepter og teknologier, som eksempelvis industri 4.0, IoT, 3D-print, mv.

Udviklingen vil formentlig betyde, at opbygningen af maskiner og produktionsanlæg vil ændre sig. Vi ser allerede nu de første eksempler på Super Multitask Machines, som er i stand til at kombinere processer som CNC-drejning, boring, gevindskæring med CNC-fræsning, Additive Manufacturing (AM), overflade- og varmebehandling samt CNC-slibning, som i branchen betegnes som ”Done-in-One”

Der vil med sikkerhed ske en udvidelse af enkeltstående processer, data og produktionsteknologier, der informationsteknologisk binder hele produktionen sammen. Udviklingen vil betyde, at faglærtes jobfunktioner og kompetencebehov, som grundlag for både bearbejdning og maskinbygning, vil ændre sig.

Projektet forventes at slutte november 2019. Johnny Kristensen er kontaktperson for projektet.