Uddannelsesbehov i relation til teknologiudviklingen inden for det maritime område

Projektets formål

Formålet med analysen er at undersøge, om der er nye udækkede efteruddannelsesbehov inden for det maritime område. Begrundelsen er bl.a. en stigende anvendelse af eltekniske løsninger, herunder batteridrevne elmotorer og hybridløsninger til fremdrift af fritidsbåde, fiskerbåde og færger.

Analysens fokus ligger på uddannelsesbehov i relation til eldrift af fartøjer, herunder inddragelse af andre teknologiske udviklingstræk inden for det maritime område. Målgruppen er skibsmontører, skibsmekanikere og bådebyggere. Eldrift skaber nye muligheder men stiller også nye krav til både og skibes opbygning og indretning.

Reduktion af CO2-udslip i transportsektoren involverer i stigende grad det maritime område. Scandlines har omlagt færgerne Tycho Brahe og Aurora til 100 pct. batteridrift og i tredje kvartal 2019 bliver ruten Søby-Fynshav også besejlet af en ny elfærge.

Det er forventningen på værfterne, at elektricitet vil fortrænge fossile brændsler på stadig flere færger i de kommende år. Allerede i dag tænkes elektricitet ind som et alternativ hver gang en færge skal renoveres eller skiftes. Et aktuelt eksempel er fra Faaborg, hvor udskiftning af dieselmotorer kan ende med, at færgen til Avernakø og Lyø bliver delvis elektrisk. Dette kan også gælde for havnebusser og turistbåde. Mere og mere eldrift af færger, fiskefartøjer, arbejdsbåde og fritidsbåde er en international trend, som også rummer store eksportpotentialer for de danske værfter. På grund af faldende priser på batterierne bliver eldrift i stigende grad en økonomisk fordel set i forhold til dieseldrift.

Udviklingen kan her sammenlignes med den man ser inden for elbiler.

Projektet forventes at slutte november 2019. Johnny Kristensen er kontaktperson for projektet.