Projekter og analyser

Person der sidder ved computer

Her kan du får overblik over de projekter og analyser vi er i gang med, og dem vi har afsluttet i de seneste år.

AMU til teknisk personale inden for oplevelsesindustrien og sammenlignelige brancher

Projektets formål

Formålet er, igennem undersøgelse og analyse, at afgrænse et særskilt jobområde for oplevelsesindustrien og sammenlignelige brancher, med henblik på at sikre et sammenhængende AMU udbud. Analysen skal afdække mulige løsninger og komme med prioriterede anbefalinger til Industriens Fællesudvalg. I projektet indgår desuden afdækning af centrale AMU-uddannelsesbehov med henblik på udvikling af nye kurser til jobområdet.

Projektets mål er at afdække:

 • hvilke brancher og medarbejdere, der skal beskrives i jobområdet
 • om der skal beskrives en ny FKB målrettet medarbejdere, der primært løser tekniske opgaver inden for Oplevelsesindustrien og brancher med tilsvarende medarbejderprofiler
 • om uddannelse til jobområdet og brancherne kan løses ved redigering af eksisterende FKB´er
 • målgruppens omfang og forventning til aktivitet på kurser udviklet særskilt til jobområdetl
 • hvilke Efteruddannelsesudvalg og Fællesudvalg, der i dag har ansvaret for AMU kurser med nærliggende kompetenceindhold
 • hvilke kompetencer der skal indgå i de første fem kurser, der skal udvikles til området.

Projektet forventes at slutte november 2021. Svend Rechnagel er kontaktperson for projektet. 

Udviklingstendenser i beklædnings- og tekstilindustrien og heraf afledte kompetencebehov

Projekts formål

Projektet har til formål at afdække, om der er udviklingstendenser inden for beklædnings- og tekstilindustrien der giver nye kompetencebehov i forhold til AMU målgruppen inden for beklædnings- og tekstilområdet, som beskrevet i FKB 2243 Fremstilling af beklædning og tekstiler.

Projektets mål er følgende:

 • Beskrivelse af væsentlige udviklingstendenser i forhold til forretningsmodeller, materialer, produktionsteknologi mv. i relation til fremstilling af beklædning og tekstiler
 • Afdækning af behov for at revidere eksisterende AMU mål eller nyudvikle AMU mål, således at de identificerede kompetencebehov dækkes, herunder anbefalinger om evt. kursusstruktur. 

Projektet forventes at slutte maj 2021. Christina Stougaard Hansen er kontaktperson for projektet. 

Flere match mellem praktikvirksomheder og elever på beklædningshåndværkeruddannelsen

Projektets formål

Projektet har til formål at få skabt flere praktikaftaler inden for beklædningshåndværkeruddannelsen. Dette skal opnås igennem en indsats, der fokuserer på at optimere matchet mellem praktikvirksomheder og elever.

Projektets mål er følgende:

 • At der senest i december 2020 er indgået 10 nye praktikaftaler
 • At der senest i august 2021 er indgået yderligere 20 praktikaftaler

Projektet afsluttes 1. august 2021. Christina Stougaard Hansen er kontaktperson for projektet.

Udvikling af digitale læringsforløb i AMU

Projektets formål

Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) har i samarbejde med Edura igangsat et projekt om digitale læringsforløb inden for udvalgte AMU-kurser på tre brancheområder:

 • Data- og kommunikation
 • Automatik
 • Køretøjer

Faglærer fra TEC, Mercantec og EUC Syd deltager i projektet.

Udviklingsaktiviteterne gennemføres på Camps understøttet af Edura. Den erfaring og læring, som faglærerne kommer til at opnå, kan bruges efterfølgende på øvrige AMU-kurser, som de enkelte skoler har til udbud.  

Fremgangsmåden bliver, at kurserne brydes ned i små faglige læringselementer, inden digitaliseringsgraden vurderes, og digitaliseringen kan igangsættes. Udviklingen af digitale læringselementer har fokus på modulisering og fleksibilitet.

De udviklede moduler er SCORM-kompatible, hvilket betyder, at de kan anvendes på stort set alle (LMS) Learnings Management platforme. Desuden udvikles en metodehåndbog til brug for fremtidige digitaliseringsprojekter i MI og digitalisering ude på skolerne.

Projektet forventes at slutte ultimo november 2021. Helena Kajinic er kontaktperson for projektet.

Digitale læringsforløb for øget kvalitet og læringsudbytte af lean-kurser

Projektets formål

Projektet har til formål at øge kvaliteten og læringsudbyttet for deltagerne på lean-kurserne ved brug af digitale læringsforløb og sekundært at opbygge erfaringer med udvikling af digitale læringsforløb til AMU-målgruppen på industriens område. Konkret fokuserer projektet på to af redskabskurserne i lean porteføljen – nemlig på 'tavlemøder' og på ’anvendelse af 5S modellen for operatører’.

Baggrund

Lean er et system til forbedring og optimering af industriel produktion. AMU-kurser til opbygning af lean-kompetencer er blandt de mest benyttede på Industriens Fællesudvalgs (IF) område. Lean-kompetencer forventes fortsat at være meget efterspurgte, både fordi lean er en integreret del af produktionsorganiseringen i mange virksomheder, og ikke mindst fordi lean forventes at spille en vigtig rolle i den grønne omstilling.

Lean bidrager til den grønne omstilling på to måder: For det første er lean vigtig for virksomhedernes omstillingsevne, da nye processer og metoder indkøres vha. lean. For det andet er lean et centralt redskab til at optimere produktionens forbrug af ressourcer - både energi, råmaterialer og varer. Dermed sikres, alt andet lige, en lavere miljøpåvirkning. Det er derfor centralt at sikre et udbud af lean-uddannelse af høj kvalitet og med højt læringsudbytte.

Endvidere er det centralt for projektet, at IF ønsker i højere grad at udnytte mulighederne for at øge kvaliteten og læringsudbyttet af AMU-kurserne på industriens område ved hjælp af digitale læringsforløb. IF vurderer, at der er et uudnyttet potentiale.

Projektet forventes at slutte oktober 2021. Mette Hyllested-Winge er kontaktperson for projektet.

Flere praktikpladser på data- og kommunikationsuddannelsen

Projektets formål

Denne indsats har til formål at videreføre succesen fra et tidligere AUB-projekt på data- og kommunikationsuddannelsen, der bidrog til, at 2019 var det bedste år for uddannelsen nogensinde.

I dette nye projekt har udviklingsgruppen for Kommunikations- og informationsteknologi (UG5) sat ekstra kræfter ind på at øge uddannelses volumen yderligere. Det skal ske gennem en målrettet indsats med personlige besøg hos virksomheder, der enten ikke er godkendt eller har færre elever i gang, end de er godkendt til.

Som det var tilfældet for det tidligere projekt på området, skal indsatsen gennemføres i tæt samarbejde med de skoler, der udbyder hovedforløbet på uddannelsen samt deres lokale uddannelsesudvalg.

Projektet består af flere dele:

 • Videndeling mellem skolerne
 • Udvikling af informationsmateriale til virksomheder
 • Virksomhedsbesøg
 • Speeddatingarrangementer

Projektet løber frem til udgangen af 2021. Uddannelseskonsulent Alexander Brøndsholm Jensen er kontaktperson på projektet.

Fælles indsats skal skabe praktikpladser til uddannelser på tværs af flere faglige udvalg i Industriens Uddannelser

Projektets formål

Med individuel rådgivning til 500 virksomheder bliver der nu sat ekstrahårdt ind på at få skaffet flere praktikpladser til en lang række uddannelser i industrien.

Flere faglige udvalg er gået sammen om en indsats, som har til mål at skabe 80-100 nye praktikpladser. Projektet er støttet af AUB og forankret i Industriens Uddannelser.

To grupper af virksomheder
De virksomheder, der vil blive kontaktet, kan inddeles i to grupper. Virksomheder, der ikke har brugt deres praktikpladsgodkendelse i fem år, men som har tilkendegivet, at de ønsker at beholde den. Og virksomheder som har høj sandsynlighed for at tage elever, baseret på deres baggrundsdata. 

Individuel rådgivning
Virksomheder, der viser interesse for at tage elever, vil få tilbudt skræddersyet rådgivning, som kan afhjælpe de problemstillinger der måtte være.

Projektet forventes at slutte september 2021. Louisa Riesel er kontaktperson for projektet. 

Kompetencebehov i den grønne omstilling i industrien

Projektets formål

Projektet har til formål at gennemføre en analyse af nuværende og fremtidige kompetencebehov i forbindelse med den grønne omstilling i industrien. Projektet gennemføres i samarbejde mellem MI og IF, og afgrænses til udvalgte uddannelsesområder, der er relevante for begge udvalg.

 Projektets mål er følgende:

 • Afdække udviklingen og udbredelsen af bæredygtige teknologier og produktionsformer i udvalgte dele af produktions- og procesindustrien.
 • Belyse hvilken betydning udviklingen har på de opgaver, som relevante faggrupper skal løse i dag og fremover.
 • Afdække fremtidige kompetencebehov inden for udvalgte områder.

Projektet forventes at slutte april 2022. Merete Hende og Mette Hyllested-Winge er kontaktpersoner for projektet.

Hands-on

Projektets formål

Projektet Hands-on skal få flere unge og ufaglærte til at vælge en erhvervsuddannelse i industrien. Det er der hårdt brug for i fremtidens Danmark, hvor der bliver mangel på dygtige faglærte.

Projektet er startet i 2013, og har i årenes løb skabt synlighed om industriens erhvervsuddannelser. Målgrupperne er unge, voksne, forældre, vejleder og virksomheder.

Bag projektet står DI, Dansk Metal, 3F, HK Privat og Teknisk Landsforbund. 

Som eksempler på aktiviteter og koncepter, som Hands-on har udviklet kan nævnes:

 • Aktuelt lige nu: Hands-on Live - en serie af livestreamede shows fra erhvervsskoler over hele landet med radiovært Nicholas Kaiser fra The Voice som vært. Her møder seeren passionerede lærlinge og elever, som gennem nogle forskellige udfordringer, skal vise hvad de kan. Alle shows bliver vist på YouTube og Twitch. Projektet er støttet af Tietgenfonden. Læs mere om Hands-on Live
 • Hands-on Tour: 22 talkshows for udskolingselever i hele landet, der dræbte myter om erhvervsuddannelserne.
 • Besøg for UU-vejledere på lokale industrivirksomheder med fokus på uddannelsesmuligheder og kompetencebehov i virksomhederne.
 • Hands-on Game: Et spil målrettet udskolingselever, som er introduceret og uddelt til omkring 50 modtagere, bl.a. UU-centre, efterskoler og virksomheder. Læs mere om spillet
 • Serien 'Hvad kan jeg blive' med YouTuberen Rasmus Brohave, der besøger danske industrivirksomheder for at undersøge forskellige erhvervsuddannelser. Se filmene her 
 • Fyraftenarrangementer for forældre og unge på industrivirksomheder med fokus på uddannelsesmuligheder i industrien og på den konkrete virksomhed.
 • Fremtiden er faglært – indsats målrettet ufaglærte som er beskæftiget i industrien. Kombination af besøg på virksomheder og digital markedsføring.
 • VR-film, app mm. til DM i Skills, som hvert år samler i titusindvis af unge. Se VR-filmene eller læs mere om app'en her
 • Bidrag til European Vocational Skills Week i 2017 og 2018 i form af klassebesøg på lokale virksomheder og virksomhedsbesøg i 2019.
 • Samarbejde med Copenhagen Maker om Makers Spaces på Roskilde Festival.
 • Hands-on er desuden blevet udnævnt som ambassadør for regeringens Teknologipagt.

Thea Wanning er kontaktperson for projektet. 

Besøg hands-on.dk

Afsluttede projekter

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012