Fordelsuddannelser 2019

For 2019 er 30 uddannelser udpeget til at være fordelsuddannelser. Heraf er følgende ni fag på industriens område: