Smed

Klejnsmed
Klejnsmed
Klejnsmed

Erhvervsuddannelsen til smed har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktik opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Fremstillings-, reparations- og vedligeholdelsesopgaver.
  • Manuel og maskinel bearbejdning af metaller og plast.
  • Kvalitetsmåling og dokumentation i forbindelse med typiske arbejdsopgaver inden for faget.
  • Efterbehandling af metaller i fremstillings- og reparationsforløb.
  • Faglig kommunikation med kunder, kollegaer og eksterne leverandører.

Eleven skal nå de uddannelsesmål, der er fastsat for det trin eller speciale, som eleven har valgt. Uddannelsen kan afsluttes med trin 1, som hedder smed - bearbejdning, eller et af følgende specialer: klejnsmed, smed - rustfast, smed - maritim, energiteknik. 

Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb på specialerne klejnsmed, smed - rustfast og smed - maritim. Uddannelsen udbydes med talentspor for klejnsmed og smed - rustfast.

 

Smed - bearbejdning - trin 1

Smeden med speciale i bearbejdning svejser og monterer dele til færdige elementer. Smeden programmerer og udfører kvalitetskontrol på halv- og helautomatiske bearbejdningscentre og vedligeholder de forskellige maskiner, der arbejdes med.

Bliv godkendt som praktiksted

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Klejnsmed

Smeden svejser og monterer dele til færdige elementer. Smeden programmerer og udfører kvalitetskontrol på halv- og helautomatiske bearbejdningscentre.

Klejnsmeden udarbejder store og mindre konstruktioner af metalplader. Det kan være alt fra brandtrapper, stiger og låse til pengeskabe, maskindele og kraner.

Bliv godkendt som praktiksted

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Smed - rustfast

Den rustfaste smed har særlige kompetencer til at bearbejde og anvende aluminium og rustfrit stål i forbindelse med konstruktionsopgaver.
Den rustfaste smed bearbejder rustfrit stål og aluminium ved fx klipning, skæring og bukning, ligesom smeden behersker svejseprocesser og efterbearbejdning i de to materialer.

Bliv godkendt som praktiksted

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Smed - maritim

Den maritime smed arbejder med bygning og reparation af skibe og stålkonstruktioner.

Den maritime smed arbejder med store emner i stål ved blandt andet at skære, svejse og montere dele til skibe. Den maritime smed producerer og reparerer skibe ved hjælp af arbejdstegninger.

Bliv godkendt som praktiksted

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Energiteknik

Energiteknikeren er et speciale på smedeuddannelsen. Smeden svejser og monterer dele til færdige elementer. Smeden programmerer og udfører kvalitetskontrol på halv- og helautomatiske bearbejdningscentre.

Energiteknikeren arbejder med alle former for rørføringer og anlæg, blandt andet til drikkevand, central- og fjernvarme, men også til solfangere, jordvarmeanlæg og aircondition.

Bliv godkendt som praktiksted

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Svejser (uden trin)

Smeden svejser og monterer dele til færdige elementer. Smeden programmerer og udfører kvalitetskontrol på halv- og helautomatiske bearbejdningscentre.

Svejseren laver specielle svejsninger tilskærer og sammenføjer alle former for metaldele. Svejseren har et certifikat, som giver tilladelse til at svejse på komplicerede opgaver med særlige krav til fx belastning og tryk.

Bliv godkendt som praktiksted

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser

Kontakt

Jørgen Bo Nielsen

Chefkonsulent

Telefon

33 77 91 46

Mobil

22 15 91 46

E-mail

jbn@iu.dk