Skibsmekaniker

Erhvervsuddannelsen til skibsmekaniker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktik opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Montage, reparation og vedligeholdelse af skibets tekniske anlæg.
  • Anvendelse af udstyr til afkortning, tildannelse og sammenføjning i forbindelse med udførelse af reparation og vedligeholdelse af skibets tekniske anlæg og struktur.
  • Anvendelse af informationsteknologi i forbindelse med daglige arbejdsopgaver, herunder søgning og fremskaffelse af relevant teknisk-faglig information.
  • Kommunikation og samarbejde med kunder, kollegaer samt indenlandske og udenlandske interessenter om uddannelsens arbejdsopgaver.
  • Søfartsmæssige arbejdsopgaver, som kan varetages af skibsassistenter.

Skibsmekanikerne arbejder med reparation og vedligehold af de mange maskiner, motorer og pumper, som er på et skib. Det kan være skibsluger, losse- og lastekraner, hjælpemotorer, ankerspil, kølevandspumper og afsaltningsanlæg. Skibsmekanikeren indgår også i de almindelige vagtplaner med f.eks. vagt på broen og ved maskinen samt ved fortøjningsopgaver.

Uddannelsen afsluttes med specialet skibsmekaniker. Uddannelsen til skibsmekaniker kan tilrettelægges som særligt forløb for voksne over 25 år (EUV).

Bliv godkendt som praktiksted

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se hvilke skoler der udbyder uddannelsen

Uddannelsen giver adgang til disse videregående uddannelser