Procesoperatør

Procesoperatør tjekker skærme
Procesoperatør indstiller maskine
Procesoperatør tjekker maskine

Procesoperatøren overvåger og vedligeholder større, automatiske produktionsanlæg i industrivirksomheder, der bl.a. producerer medicin, mad, maling, cement, kemikalier og isolationsmaterialer. 

Procesoperatøren opbygger, indstiller og styrer anlæggene, monterer udstyr samt finder og retter fejl, så anlæggene kører, som de skal. Procesoperatøren udtager også prøver og laver kemiske og fysiske analyser af råvarer og færdige produkter. Procesoperatøren griber ind ved afvigelser fra normal drift og rapporterer om det, hvad enten der er tale om ændringer i råvarer eller fejl i maskineriet, for løbende at sikre, at der produceres den rigtige mængde med den rette kvalitet.

Endelig udarbejder procesoperatøren teknisk dokumentation samt analyserer produktionsforløbet for at medvirke til at finde løsninger til, at produktionen fungerer så effektivt som muligt.

Uddannelsen kan sluttes på trin 1 som procesarbejder, eller på trin 2 med enten specialet "procesoperatør" eller "procesoperatør med speciale i pharma & fødevareingrediens". 

Kan tilrettelægges særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Procesarbejder

Uddannelsen er adgangsgivende til de to procesoperatørspecialer. 

Bliv godkendt som praktiksted 

Procesoperatør med speciale i pharma & fødevareingrediens

Kontakt

Jonas Steen Andersen

Uddannelseskonsulent

Telefon

33 77 91 53

Mobil

51 96 53 33

E-mail

jsa@iu.dk