Karrosseritekniker

Karrosseriteknikeruddannelsen har som erhvervsuddannelse som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende områder:

  • Opbygning, fremstilling, reparation og udskiftning af dele på karrosserier, chassiser, påhængsvogne og køretøjer
  • Specialindretning af køretøjer
  • Analyse af og opretning på komplicerede skader

Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det speciale, som eleven har valgt. Uddannelsen kan afsluttes med specialet til karrosseritekniker – bygger eller karrosseritekniker – opretter. 

Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb i begge specialer.

Karrosseritekniker – bygger

Uddannelsen til karrosseritekniker – bygger tilrettelægges i særlige forløb for voksne over 25 år (EUV).

Bliv godkendt som praktiksted

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Karrosseritekniker – opretter

Karrosseritekniker – opretter kan vurdere, hvad de nødvendige reparationer koster, og udarbejde skadesrapporter til forsikringsselskaber.

Bliv godkendt som praktiksted

Fakta om uddannelsen til virksomheder

Se en film om uddannelsen

Dansk Metal har i forbindelse med kampagnen ”Fremtiden er Faglært” fået lavet nogle film, der følger unge, der er i gang med en erhvervsuddannelse. I filmene fortæller de unge om deres helt personlige erfaringer med deres uddannelsesvalg.

Mød Anders som er i lære som karrosseritekniker

Kontakt

Merete Hende

Chefkonsulent

Telefon

33 77 91 64

Mobil

61 13 30 41

E-mail

mh@iu.dk