Individuel kompetencevurdering

to damer kigger på computer

De praktiske vejledninger til individuel kompetencevurdering (IKV) i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) er for de medarbejdere på skolerne, som arbejder med IKV.

Vejledningsmaterialet skal støtte undervisere, vejledere og medarbejdere på skolerne, der skal gennemføre IKV. Vejledningerne er et supplement til Undervisningsministeriets Håndbog om IKV i AMU. De skal være retningsgivende for IKV på Metalindustriens uddannelsesudvalgs (MI) og Industriens fællesudvalgs (IF) områder.

Vejledningerne:

  • Indeholder redskaber, som undervisere, vejledere og medarbejdere typisk anvender, når de gennemfører IKV.

  • Understøtter kvaliteten i skolernes arbejde med IKV.

  • Sætter standard for "best-practice".

  • Beskriver hele IKV-processen. Herunder faser, roller og opgaver for undervisere, virksomheder og andre aktører.

  • Indeholder vejledende eksempler på metoder, der kan anvendes i forhold til målgrupper på industriens område samt cases.

Kontakt

Jørgen Bo Nielsen

Chefkonsulent

Telefon

33 77 91 46

Mobil

22 15 91 46

E-mail

jbn@iu.dk