Afsluttende praktikerklæring

Industriens Uddannelser udsteder svendebrev eller uddannelsesbevis, når eleven har afsluttet sin uddannelse. Det gør vi blandt andet på baggrund af den afsluttende praktikerklæring.

Skolen udfylder det blå felt med elevens stamoplysninger øverst på blanketten. Skolen sender blanketten til lærestedet i god tid inden elevens afsluttende prøve.

Lærestedet udfylder blanketten og sender den til Industriens Uddannelser på adm@iu.dk senest ved svendeprøven.

Hent blanketten her

Kontakt