3. Opsamling af prøveresultater og erfaringer med prøver i AMU