ML-Prisen (Metalindustriens Lærlingepris)

Alle ML-pris vinderne
Billede af ML-prisoverrækkelsen
Taler til ML-prisen
Blomster til vinderne

Siden 2002 har Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) i samarbejde med DI, Dansk Metal og Tekniq Arbejdsgiverne uddelt ML-Prisen til 25 nyudlærte svende, der har gennemført en erhvervsuddannelse inden for metalindustrien.

Selve prisoverrækkelsen har de sidste seks år fundet sted i Dronningesalen i Den Sorte Diamant i København.

Prisoverrækkelsen finder sted den 20. september 2019. 

De afgørende indstillinger

Følgende kriterier skal opfyldes, for at man kan komme i betragtning til ML-Prisen:

  • Lærlingen skal indstilles både af praktikvirksomheden og erhvervsskolen, og begge parter skal udfylde hver deres indstillingsformular
  • Lærlingen skal have gennemført en uddannelse med tilknytning til Metalindustriens Uddannelsesudvalg med topkarakteren 12 til svendeprøven
  • Lærlingen skal have udmærket sig som en god kollega og samarbejdspartner undervejs i uddannelsen

Netop fordi indstillingen både skal komme fra erhvervsskolen og praktikvirksomheden, kan parterne med fordel indlede en dialog om indstillingen hurtigst muligt efter, at lærlingen har afsluttet svendeprøven.

Skuemestre, der har overværet svendeprøven, kan også indstille en lærling til ML-Prisen, men skuemesterens indstilling kan ikke stå alene. Skuemesterindstillingerne har udelukkende til formål at understrege lærlingens faglige niveau.

Hvem kan indstilles hvornår?

Lærlinge, der aflægger svendeprøve i perioden fra 1. juli 2018 til 30. juni 2019, kan indstilles til ML-Prisen 2019.
Fristen for at indstille lærlinge til ML-Prisen er 15. juli 2019 kl. 12.00 ( Bemærk at fristen er blevet forlænget - det har tidligere været 8.juli 2019)

 

Kontakt

Anne Witt Thomsen

Administrativ medarbejder

Telefon

33 77 91 60

E-mail

awt@iu.dk

Janne Ebbesen

Chefsekretær

Telefon

33 77 91 75

Mobil

40 58 60 06

E-mail

je@iu.dk