Metalindustriens Lærlingeudvalgs Jubilæumslegat

Jubilæumslegatet blev oprettet i 1954 i forbindelse med Metalindustriens Lærlingeudvalgs 25 års jubilæum. Legatet uddeles en gang om året til lærlinge inden for jern- og metalindustrien, el-fagets eller blikkenslagerfagets værkstedstekniske fag.

Legatet yder støtte til personer, der er begyndt en faglig grunduddannelse inden for ovenstående uddannelsesområder og som af økonomiske grunde har vanskeligt ved at gennemføre uddannelsen. Det er en betingelse, at prøvetiden er overstået.

Hent og udfyld ansøgningsskemaet nedenfor, og send det pr. brev til adressen, der fremgår i ansøgningsskemaet, 

Svar på ansøgninger fremsendes senest 10. december.

Hent ansøgningsskema

Kontakt

Alexander Brøndsholm Jensen

Uddannelseskonsulent

Telefon

33 77 91 62

Mobil

21 89 41 72

E-mail

abj@iu.dk