Legater

Elever, der er under uddannelse inden for metalindustrien, har mulighed for at søge økonomisk støtte hos de to legater Metalindustriens Lærlingeudvalgs Jubilæumslegat og Henry og Mary Skovs Fond.

Metalindustriens Lærlingeudvalgs Jubilæumslegat

Jubilæumslegatet blev oprettet i 1954 i forbindelse med Metalindustriens Lærlingeudvalgs 25 års jubilæum. Legatet uddeles en gang om året til lærlinge inden for jern- og metalindustrien, el-fagets eller blikkenslagerfagets værkstedstekniske fag.

Legatet yder støtte til personer, der er begyndt en faglig grunduddannelse inden for ovenstående uddannelsesområder og som af økonomiske grunde har vanskeligt ved at gennemføre uddannelsen. Det er en betingelse, at prøvetiden er overstået.

Hent og udfyld ansøgningsskemaet nedenfor, og send det pr. brev til adressen, der fremgår i ansøgningsskemaet, 

Svar på ansøgninger fremsendes senest 10. december.

Hent ansøgningsskema

Henry og Mary Skovs Fond

Henry og Mary Skovs Fond blev stiftet i 1960 af fabrikant Henry Skov og dennes hustru Mary Skov. Fonden yder støtte navnlig til hjælp til uddannelse for unge mennesker – fortrinsvis inden for jernindustrien, men også andre relevante tekniske eller økonomiske uddannelser, der kan styrke dansk erhvervsliv.

Læs mere om retningslinjerne for ansøgning om legater i Henry og Mary Skovs Fond.

 

Kontakt

Morten Ørnsholt

Sekretariatschef

Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Telefon

33 77 91 84

Mobil

29 49 45 92

E-mail

moe@iu.dk