Klagebehandling (SKP og EUV)

Industriens Uddannelser behandler klager over skolers afgørelser vedrørende:

  • Anerkendelse af praktiske kompetencer vedr. EUV
  • Optagelse til eller ophør af skolepraktik

Skolen har pligt til at vejlede eleven om klagemuligheden, og eleven klager direkte til skolen.

Hvis skolen fastholder den oprindelige afgørelse, skal skolen videregive klagen til Industriens Uddannelser på jura@iu.dk, og ikke via det lokale uddannelsesudvalg.

Følgende skal sendes sammen med klagen:

  • Skolens oprindelige afgørelse
  • Elevens klage
  • Skolens begrundelse for at fastholde afgørelsen
  • Skolens redegørelse for forløbet
  • Fuldmagt fra forældre, hvis eleven er under 18 år
  • Andet relevant materiale

Klage over anerkendelse af praktiske kompetencer vedr. EUV

Reglerne fremgår af Erhvervsuddannelseslovens § 66z samt Hovedbekendtgørelsens § 139, stk. 6. Klagefristen er to uger efter afgørelsen er meddelt den pågældende.
Skolen har pligt til at vejlede eleven om klagemuligheden, og eleven klager direkte til skolen.

Hvis skolen fastholder den oprindelige afgørelse skal skolen videregive klagen til Industriens Uddannelser på jura@iu.dk, og ikke via det lokale uddannelsesudvalg. 

Klage over optagelse til eller ophør af skolepraktik

Reglerne fremgår af Erhvervsuddannelseslovens § 66j.

Klagefristen er én uge efter afgørelsen er meddelt den pågældende.

Skolen har pligt til at vejlede eleven om klagemuligheden, og eleven klager direkte til skolen.
Hvis skolen fastholder den oprindelige afgørelse skal skolen videregive klagen til Industriens Uddannelser på jura@iu.dk, og ikke via det lokale uddannelsesudvalg.