2.4 Ikke bestået skoleophold/fag

Udfyld felterne nedenfor. Når du klikker på "send" nederst på siden, modtager Industriens Uddannelser ansøgningen.

Det faglige udvalg (hos Industriens Uddannelser) kan forlænge uddannelsestiden med begrundelsen: ikke bestået skoleophold/fag, idet elever, i henhold til uddannelsesbekendtgørelserne hørende til Industriens Uddannelser, oftest skal have opnået mindst beståkarakter for alle grund- og områdefag i hovedforløbet.

2.4 Forlængelse - Ikke bestået skoleophold/fag

2.4 Forlængelse - ikke bestået skoleophold/fag

Ansøgers oplysninger





Her skal du skrive ansøgerens e-mailadresse

Elevens oplysninger

Her skal du skrive elevens e-mailadresse
Elevens speciale




Angiv startdato og slutdato for grundforløbet, herunder grundlæggende praktisk oplæring (ny mesterlære). Hvis perioden ikke kendes, angives dette i feltet.
Den nye slutdato

Skolens oplysninger

Her skal du skrive skolens kontaktpersons e-mailadresse

Ansøgers oplysninger

 

 

Kontakt