2.3 Specialeændring

Udfyld felterne nedenfor. Når du klikker på "send" nederst på siden, modtager Industriens Uddannelser ansøgningen.

Elever kan altid skifte speciale inden for den uddannelse eleven befinder sig på. Det faglige udvalg (hos Industriens Uddannelser) kan i tilfælde af specialeændring forlænge uddannelsestiden, hvis dette medfører en forlængelse på det kompetencegivende trin, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 15, stk. 2.

2.3 - Forlængelse - specialeændring

2.3 Forlængelse - specialeændring

Ansøgers oplysninger

Elevens oplysninger

Her skal du skrive elevens e-mailadresse
Elevens speciale
Angiv startdato og slutdato for grundforløbet, herunder grundlæggende praktisk oplæring (ny mesterlære). Hvis perioden ikke kendes, angives dette i feltet.
Den nye slutdato

Skolens oplysninger

Her skal du skrive skolens kontaktpersons e-mailadresse

Virksomhedens oplysninger

 

Kontakt