2.2 Barsel, graviditet, supplerende undervisning eller nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed

Udfyld felterne nedenfor. Når du klikker på "send" nederst på siden, modtager Industriens Uddannelser ansøgningen.

Det faglige udvalg (hos Industriens Uddannelser) kan forlænge uddannelsestiden hvis eleven har været syg i mindst 10 pct. af uddannelsesforholdet, som er gældende på nuværende tidspunkt. Såfremt dette ikke er tilfældet, vælg da anden begrundelse.

Såfremt eleven har været syg i mindst 10 pct. af uddannelsesforholdet, kan elev og virksomhed selv aftale forlængelsen så længe denne ikke overgår sygefraværsperioden, jf. Erhvervsuddannelsesloven § 58, stk. 1. Hvis den ansøgte forlængelse overstiger fraværsperioden, skal der sædvanligvis ansøges om forlængelsen.

2.2 Forlængelse - Barsel mv.

2.2 Forlængelse - barsel, graviditet, supplerende undervisning eller nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed

Ansøgers oplysninger

Her skal du skrive ansøgerens e-mailadresse

Elevens oplysninger

Her skal du skrive elevens e-mailadresse
Elevens speciale
Angiv startdato og slutdato for grundforløbet, herunder grundlæggende praktisk oplæring (ny mesterlære). Hvis perioden ikke kendes, angives dette i feltet.
Den nye slutdato

Om fraværet

Anfør perioden eller hele dage

Skolens oplysninger

Her skal du skrive skolens kontaktpersons e-mailadresse

Virksomhedens oplysninger

 

Kontakt