Industriens Fællesudvalg (IF)

2266 Arbejdets organisering ved produktion i industrien

2750 Betjening af industrirobotter for operatører

2749 Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr

2243 Fremstilling af beklædning og tekstiler

2293 Fremstilling af elektronikprodukter

2756 Fremstilling af produkter i plast

2294 Fremstilling af præcisionsprint og aut produktion

2228 Metrologi i metalindustrien

2775 Montage af industriprodukter

2782 Operatøropgaver i el-forsyning

2755 Overfladebehandling

2230 Pladebearbejdende metalindustri

2757 Plastsvejsning

2229 Produktion af fødevarer og nydelsesmidler

2784 Produktion af medicinalprodukter

2786 Produktion og teknik i procesindustrien

2787 Spåntagende metalindustri