Rammeaftale

Vi sender dette skema til jer, da vi gerne vil have jeres vurdering af vejledningen omkring oprettelse af rammeaftale og aftalt uddannelse. I har drøftet aftalt uddannelse med vores konsulenttjeneste og har nu oprettet en rammeaftale. Vi håber at I har tid og lyst til at udfylde spørgeskemaet og på den måde hjælpe os med at kvalitetssikre vores rådgivning.

Spørgeskemaet er sendt til kontaktpersonen og attestpersonen på rammeaftalen. Hvis flere personer har været inddraget i processen f.eks. ved møder med konsulenttjenesten og har haft indflydelse på rammeaftalen, er I velkommen til at involvere dem i udfyldelsen. Indsend en besvarelse fra hhv. kontaktperson og attestperson pr. virksomhed.

På forhånd tak for hjælpen.

Vurdering af rådgivningen omkring oprettelse af rammeaftale til aftalt uddannelse

Uddyb gerne – fx med forslag til at styrke aftalt uddannelse og kvaliteten i rådgivningen