Bestyrelse og direktion

Bestyrelsen består af:

  • Erhvervsuddannelseschef, Lone Folmer Berthelsen, DI - Dansk Industri, formand
  • Forbundssekretær Kasper Palm, Dansk Metal, næstformand
  • Næstformand Pia Maul Andersen, 3F Industrigruppen
  • Viceadm. direktør Kim Graugaard, DI - Dansk Industri

Direktion og øvrig ledelse

Ansvaret for den daglige drift og udvikling af Industriens Uddannelser ligger hos direktøren, som ansættes af bestyrelsen.

Direktion

Ledergruppen