Følg med i IUs arbejde med trepartsaftalen 2020

Sidst i november 2020 nåede regeringen sammen med FH og DA til enighed om en aftale, der afsætter 500 mio. kr. årligt til bl.a. at understøtte det lærepladsopsøgende arbejde og dermed skabe flere praktikpladser.

Udover pengepuljen på 500 mio. kr. fulgte der med aftalen også en styrket rolle til de faglige udvalg i arbejdet med at skabe flere praktikpladser. 

Industriens Uddannelser har siden slutningen af 2020 arbejdet med at afdække, hvordan de nye arbejdsområder bedst løftes af netop de faglige udvalg. I midten af marts 2021 blev nogle af de økonomiske og administrative rammer for arbejdet med trepartsaftalen meldt ud af Børne- og Undervisningsministeriet.

To spor tegner retningen

Siden da har Industriens Uddannelser sat mere fart på det konkrete arbejde med at definere og prioritere de aktiviteter, der skal modtage tilskud. Det har resulteret i to spor, som nu skaber retningen for det forberedende arbejde, der nu pågår i Industriens Uddannelser. 

  • Det ene spor er dataunderstøttelse, som skal gøre det nemt at overskue de enkelte uddannelsers potentialer og udfordringer. 
  • Det andet spor er en kortlægning af eksisterende indsatser som styrker erhvervsuddannelserne, fx ved at rekruttere nye elever, skabe flere lærepladser eller øge gennemførslen.

Samlet set råder Industriens Uddannelsers ni faglige udvalg over 32 mio. kr. i 2021 til arbejdet med trepartsaftalens målsætninger.

 

Tidslinje:

November 2020: Aftalen falder på plads mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen

November 2020: Industriens Uddannelsers to sekretariater MI og IF begynder at afdække, hvordan de nye ansvarsområder løftes bedst muligt

Marts 2021: Børne- og Undervisningsministeriet melder ud om økonomiske og administrative rammer for trepartsaftalen

April 2021: De faglige udvalg indleder drøftelserne om, hvilke uddannelser og indsatser, der skal understøttes af AUB-midler.