Nu er VR og smartwatch hverdag på Grundfos

Kapitlet hedder digitalisering og har indtil videre udmøntet sig i tre tiltag, der skal sikre virksomhedens position i fremtiden og gøre hverdagen nemmere for medarbejderne.

Mere effektiv produktion

I den del af fabrikken, der er omdøbt til den digitale fabrik, fordi det er her, de nye digitale påfund bliver testet, finder man et af de nye tiltag på håndleddet af en håndfuld af medarbejderne i produktionen.

Vi har givet operatørerne et smartwatch, der modtager beskeder om målinger og fejl på maskinerne. De modtager kun signaler, de skal reagere på, og på den måde er de fri til at koncentrere sig om andet imens
Finn Brøndum, uddannelseschef på Grundfos

- Produktionen bliver mere effektiv på den måde, fordi medarbejderne ikke skal bruge tid på at holde øje med den tavle eller skærm, hvor beskederne hidtil har været vist, tilføjer han.

Brugen af det digitale ur er i løbende forandring og er blevet tilpasset væsentligt siden indførelsen. I begyndelsen fik medarbejderne impulser, hver eneste gang en maskine sendte en melding, men det er ændret nu.

- Medarbejderne har været meget interesserede i at hjælpe til med at justere det, så de kunne bruge det. Vi har oplevet et stort engagement hos medarbejderne, der omfavner nye ting, siger Finn Brøndum.

Virtuel oplæring er effektiv

I et andet hjørne af den digitale fabrik holder senioringeniør Søren Steen Nielsen til. Han er ansvarlig for den del af den digitale strategi, som omhandler virtuel oplæring. Et team af udviklere har ved hjælp af virtual reality-teknologi (VR) skabt et læringsrum i en-til-en forhold, som for mange medarbejdere kan blive et læringsalternativ til den omkostningstunge sidemandsoplæring, der typisk starter med en gennemgang af en 50-80 sider lang manual, afhængig af kompleksiteten.

- Vi kigger kontinuerligt efter cases i produktionen, hvor de nye digitaliseringsteknologier giver værdi, og ser på, hvordan vi kan gøre brug af data til noget fornuftigt. I dette eksempel har vi udfordret den manuelle sidemandsoplæring, og vi sigter efter, at vi fremover også vil vi kunne tilbyde vores medarbejdere læring og træning via VR og AR (augmented reality), siger Søren Steen Nielsen, senioringeniør.

For at afprøve potentialet i VR-oplæring har de for nylig gennemført en dyst mellem to grupper medarbejdere. Den ene blev oplært på traditionel vis og den anden med virtual reality.

Som alternativ til sidemandsoplæring er VR-teknologi både hurtigere og billigere til oplæring og træning af medarbejdere. Foto: Industriens Uddannelser

- Begge grupper klarede det lige godt, og det viser for os, at VR er et effektivt læringsværktøj. Vi kan bruge det til at motivere til læring og kompetenceløft, og samtidig er det hurtigere. Normalt tager det seks uger at oplære en person, men det tager kun én uge med VR, siger Søren Steen Nielsen, og tilføjer, at der af andre fordele kan nævnes ensartet oplæring og muligheden for øget samarbejde, da flere VR brugere kan træne sammen på det samme indhold uanset tid og sted.

Medarbejderne glade for feedback

Det tredje tiltag dækker opsamling af data og brug af den i den daglige produktion til at få større forståelse for de forskellige led i produktionen.

- Andre virksomheder kan producere hardwaren billigere, men vi kan være de bedste til at kombinere det med digitalisering og bedre til at bruge den data, der kommer ud af det, siger Finn Brøndum, uddannelseschef på Grundfos. En del af den opsamlede data bliver nu brugt til i de daglige morgenbriefinger, hvor medarbejderne således også kan følge med i, hvordan produktionen forløber.

- Vi bruger fx data til at visualisere nedetider og produktionsmål. Vi har fået mere lean ind i det daglige, og medarbejderne har selv nævnt feedback som en af de gode ting ved forandringerne, siger Finn Brøndum.

Industri 4.0 stiller nye krav til kompetencer i industrien. Derfor arbejder Industriens Uddannelser på at gøre de danske industrivirksomheder og deres medarbejdere parate til at få mest muligt ud af udviklingen inden for digitalisering og automation. Vi opdaterer løbende temasiden Industri 4.0 med reportager fra virksomheder, interviews med skoler og relevant materiale, der giver et samlet billede af, hvordan Industriens Uddannelse arbejder med at møde de nye kompetencebehov, som Industri 4.0 afføder.