7. sep 2021

Fristen nærmer sig for ansøgning til Jubilæumslegat

Fristen nærmer sig for ansøgninger til Metalindustriens Lærlingeudvalgs Jubilæumslegat. Fristen for at søge er 15. oktober 2021.

Ansøgere bedes læse legatfundatsen, inden ansøgningen udfyldes. Som noget nyt skal ansøgningen nu udfyldes digitalt. Find link til ansøgningsskema og legatfundats her: 

Ansøgningsskema

Legatfundats


Jubilæumslegatet blev oprettet i 1954, da Metalindustriens Lærlingudvalg fejrede 25 års jubilæum. Legatet uddeles en gang om året til lærlinge inden for jern- og metalindustrien, el-fagets eller blikkenslagerfagets værkstedstekniske fag.

Uddeles til januar 2022

Ansøgningen vil blive behandlet af Jubilæumslegatets bestyrelse. Svar på ansøgninger sendes senest 10. december 2021, og legatet bliver uddelt til januar 2022.

Spørgsmål om Jubilæumslegatet rettes til uddannelseskonsulent Alexander Brøndsholm Jensenabj@iu.dk eller tlf. 21894172.

Kontakt os gerne og hør nærmere

Alexander Brøndsholm Jensen

Uddannelseskonsulent

Telefon

33 77 91 62

Mobil

21 89 41 72

E-mail

abj@iu.dk