1. apr 2020

Undervisere og virksomheder samarbejder om undervisning under coronanedlukning

Industriens Uddannelser har talt med Karsten Jensen, uddannelsesleder inden for metal på EUC Lillebælt, der i samarbejde med virksomheder og undervisere har arrangeret, at eleverne kan løse deres skoleopgaver på deres lærepladser.

Der er ti lærlinge på det hold, som i dag har fået en noget utraditionel start på H2. Karsten Jensen har ringet til samtlige af deres praktikvirksomheder, for at sikre sig, at der er opbakning til projektet hele vejen rundt.

Hellere samarbejde end udskyde uddannelser

- Det var sådan en fornøjelse at ringe rundt til mestrene med den indstilling, de har haft til idéen. De synes, at det er fedt og vil hundrede gange hellere have det på denne måde, end at risikere at udskyde elevernes uddannelse.

Kim Hansen, som er mester for to af de ti elever, synes også, at løsningen er god, og mener, at det er det rigtige for eleverne, at de kan få lov til at lave praktisk arbejde.

- Det er rigtigt godt tænkt. De er jo ikke gearet til at sidde stille en hel dag. Det er godt, at de kan komme herud og lave noget med deres hænder. De bliver også holdt til ilden, svendene går jo og holder øje med, at opgaverne bliver løst, fortæller smedemester Kim Hansen, Pom Industries.

Opgaver klar til lærlinge mandag morgen

Skolen sørger for, at både elever og virksomheder har, hvad de skal bruge for at få denne type undervisning til at lykkes. Karsten Jensen har talt med samtlige mestre af flere omgange for at sikre sig, at alle spørgsmål er besvaret. 

- Vi har sørget for, at eleverne har fået deres opgaver på skolens undervisningsportal, og så har vi sendt opgaverne til mestrene også. Når både mestre og elever har fået opgaverne, håber vi, at der ikke vil opstå misforståelser. Vi har også sørget for, at alle har kontaktinformation på både mig og faglærerne, så der altid er nogen man kan ringe til, hvis man er i tvivl om de opgaver, lærlingene skal løse.

Vi har jo normalt et rigtigt godt samarbejde i området mellem smedemestrene. Alle kender alle, og man hygger sig sammen. Alligevel er vi overraskede over den store opbakning vi oplever.
Uddannelsesleder Karsten Jensen, EUC Lillebælt

Samarbejdet mellem skoler og virksomheder på dette projekt har været godt lige fra starten.

- Flere af mestrene har printet opgaverne ud til eleverne, så der lå et arbejdspapir klar på bordet mandag morgen. Det er vores indtryk, at mestrene faktisk er glade for at have lærlingene gående og godt kan respektere, at de er på skole, selvom de egentlig går rundt på arbejdspladsen. Mestrene er jo også meget mere inddraget i forløbet på denne måde, da de kan følge bedre med i, hvad eleverne lærer.

Karsten fortæller, at det ikke betyder at skolerne ikke kan følge med i elevernes læring. Eleverne skal nemlig gemme emnerne fra deres praktiske opgaver, så de kan tage dem med ud på skolen på et senere tidspunkt og få dem vurderet.

Styrker samarbejdet mellem virksomheder

Det er ikke kun mellem virksomhed og skole, at samarbejdet fungerer. EUC Lillebælt oplever, at virksomhederne også bakker hinanden op.

- Vi har jo normalt et rigtigt godt samarbejde i området mellem smedemestrene. Alle kender alle, og man hygger sig sammen. Alligevel er vi overraskede over den store opbakning vi oplever. Fx manglede en af virksomhederne materialer til en opgave, så blev der skabt kontakt mellem to firmaer, så de kunne hjælpe hinanden. Mestrene siger ”Vi er jo fælles om det her, og vi skal fælles igennem det.” De slår meget på fællesskab og samarbejde. Kim Hansen fra Pom Industries tilbød endda, at hvis en af virksomhederne ikke kunne have deres elev gående, så skulle de bare sende eleven over til ham, så skulle han nok finde en kabine og sørge for at opgaverne blev løst. Det er sådan stemningen er. Det er vældig positivt, slutter Karsten Jensen.

Kontakt os gerne og hør nærmere

Morten Ørnsholt

Sekretariatschef

Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Telefon

33 77 91 84

Mobil

29 49 45 92

E-mail

moe@iu.dk