29. maj 2020

Trepartsaftale holder hånden under praktikpladser


Arbejdsmarkedets parter indgik torsdag aften en trepartsaftale vedrørende lærlinge og elever på erhvervsuddannelserne. Aftalen fordeler 5,4 mia. kr. til at holde hånden under praktikpladser og give en økonomisk håndsrækning til danske virksomheder.

Pengene til indfrielse af aftalen kommer fra AUB-puljen, der har haft en ophobning af midler de senere år.

Parterne er blevet enige om en løntilskudsordning, så de virksomheder, der indgår nye uddannelsesaftaler i løbet af 2020, kan få dækket op til 90 procent af udgifterne.

For eksisterende aftaler får virksomheder dækket 75 procent af lønnen.

- Det er alt sammen for at tilskynde til, at virksomhederne derude bliver ved med at rekruttere lærlinge og elever, så coronakrisen ikke betyder, at vi om nogle år står og mangler uddannet arbejdskraft, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) på et pressemøde.


I aftalen indgår bl.a. følgende elementer:

  • Der etableres en midlertidig løntilskudsordning, hvor private virksomheder med lærlinge kan få tilskud til løn. Ordningen er gældende fra 1. maj 2020 til og med 31. december 2020.
  • Virksomheder, der allerede havde lærlinge inden 1. maj, kan få 75 procent af lønnen i tilskud.
  • For uddannelsesaftaler, der indgås efter 1. maj, vil det være muligt at få tilskud til 90 procent af lønnen. Det gælder for uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler mesterlæreaftaler og restuddannelsesaftaler.
  • "Korte aftaler", der indgås efter 1. maj, vil kunne få dækket 45 procent af lønnen. Det vil være betinget, at der ikke tidligere er indgået en kort aftale mellem selvsamme virksomhed og elev.
  • Indbetalingen til AUB suspenderes for samtlige arbejdsgivere på samlet set 1,4 milliarder kroner i 2020.

 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

 

Læs hele aftaleteksten her

 Foto: Per Daugaard/SkillsDenmark