18. nov 2020

Nu bliver det nemmere at finde AMU-kurser inden for bæredygtighed

Indgangen supplerer de øvrige indgange på amukurs.dk, som gør det nemt at finde AMU-kurser inden for bestemte brancher og kompetenceområder.

- Der findes en lang række AMU-kurser, som på forskellig vis styrker virksomhedernes arbejde med bæredygtighed. Det kan fx være inden for bæredygtige teknologier eller forsvarlig håndtering af materialer i produktionen. Nu bliver det endnu nemmere for brugerne at finde netop disse kurser og få overblik over mulighederne, siger Lone Folmer Berthelsen, næstformand i Metalindustriens Uddannelsesudvalg og underdirektør i DI.

Kurser målrettet industrien

Den nye indgang om bæredygtighed viser kurser til et bredt udsnit af industrien. Der er fx kurser om konkrete bæredygtige teknologier, og om hvordan man overholder miljøkrav.

Under indgangen findes også kurser, hvor man kan blive dygtigere til at arbejde med genanvendelse samt optimering af produktion og drift.

- En virksomheds arbejde med bæredygtighed – uanset branche - afhænger af medarbejdernes kompetencer på området. Det er vigtigt, at de bliver klædt på til at kunne agere bæredygtigt i deres daglige arbejde, lyder det fra Pia Maul Andersen, næstformand for Industriens Fællesudvalg og 3F Industri.

Og netop vigtigheden af kompetenceudviklingen i virksomhederne ligger også Dansk Metal på sinde.

- Faglærte er en del af den grønne omstilling. Med AMU-kurser kan faglærte styrke deres kompetence inden for bæredygtighed yderligere. Det er vigtigt, at vi gør det tydeligt, hvad AMU kan tilbyde inden for dette område, siger Kasper Palm, formand for Metalindustriens Uddannelsesudvalg og forbundssekretær i Dansk Metal.

Se AMU-kurserne, der gør jer bedre til bæredygtighed

Få overblik over alle industriens AMU-kurser

Om AMU

AMU står for arbejdsmarkedsuddannelse. AMU-kurser er en del af det offentlige efteruddannelsessystem. Det betyder, at virksomheder kan søge om godtgørelse til at dække lønudgifter i forbindelse med, at medarbejdere er på kursus. Prisen for AMU-kurser ligger i 2020 på mellem 118 og 190 kr. pr. dag for ufaglærte og faglærte kursusdeltagere.

 

Kontakt os gerne og hør nærmere

Martin Liebing Madsen

Sekretariatschef 

Industriens Fællesudvalg (IF)

Telefon

33 77 91 41

Mobil

21 21 88 16

E-mail

mlm@iu.dk

Morten Ørnsholt

Sekretariatschef

Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)

Telefon

33 77 91 84

Mobil

29 49 45 92

E-mail

moe@iu.dk