18. mar 2020

Information om covid-19 og erhvervsuddannelser på Industriens Uddannelsers område

Du kan se en opdateret version af denne vejledning og få besked om fremtidige opdateringer her. 

Elever i praktik

Elever kan ikke hjemsendes fra virksomheden uden løn.

Hvis eleven bliver syg eller sættes i karantæne af myndighederne vil der være ret til sædvanlig sygdomsbetaling.

Er der spørgsmål om løn og ansættelsesvilkår, bedes elev eller virksomhed tage kontakt direkte til deres respektive organisationer og få den nødvendige hjælp derfra.

Erhvervsministeriet er ved at afklare, hvilke medarbejdere, herunder elever, som er i praktik i virksomhederne, der er omfattet af de tiltag og løsninger, der igangsættes i de respektive hjælpepakker.

Elever på skoleophold

Hvis elever ikke kan modtage almindelig undervisning som følge af lukningen af skoler, har skolen pligt til at gennemføre nødundervisning. Alle elever, der er hjemsendt fra skoleundervisning, er omfattet af nødundervisning. 

Eleverne, der er hjemsendt fra en skoleperiode, kan ikke sendes ud i praktik i virksomhederne, uden at det er aftalt med virksomhed og elev. 

Der er mulighed for, at skole, elev og virksomhed kan aftale ændringer i forhold til elevens skole- og praktikperioder inden for den samlede uddannelsestid, så der byttes rundt på skole- og praktikophold.

Afvikling af afsluttende prøve/svendeprøve

Elever, der er på det afsluttende skoleophold med afvikling af den afsluttende prøve, er også underlagt regler om eventuel hjemsendelse. Erhvervsskolen bestemmer hjemsendelsen, og hvornår der igen indkaldes til den afsluttende prøve.

For nogle elever betyder det, at uddannelsen ikke kan gennemføres inden for den fastsatte uddannelsestid. Industriens Uddannelser er ved at afklare, hvordan elever og virksomheder på de forskellige uddannelser skal forholde sig.

Elev og virksomhed har mulighed for at få forlænget uddannelsesaftalen. Det kan ske ved at sende en anmodning om forlængelse her  

Da forløbet for elevernes uddannelse ikke kendes endnu, kan der søges om en ønsket forlængelse, der efterfølgende kan ændres, hvis elev og virksomhed er enige.

Optagelse i skolepraktik

Hvis der er skolepraktik på elevens uddannelse, kan elever søge optagelse til skolepraktik, hvis uddannelsesaftalen mistes, og eleven opfylder betingelsen om, at man ikke selv må være skyld i ophævelsen. Elever skal kontakte deres erhvervsskole for at blive vejledt om optagelse.

Undervisningsministeriet opdaterer løbende informationer her

Erhvervsministeriet vejleder om lønkompensation. Læs mere her

Kontakt os gerne og hør nærmere

Kontakt Team Jura

Telefon:

33 77 91 16

E-mail:

jura@iu.dk