7. maj 2020

Et travlt år i Industriens Uddannelser

AMU-prøvernes tegn

Da 2018 blev til 2019 var IU’s uddannelseskonsulenter allerede godt i gang med det store arbejde med AMU-kurser, som kom i halen af Trepartsaftalen om voksenefteruddannelse. Mens der i 2018 var fokus på at finkæmme AMU-porteføljen, stod 2019 i prøvernes tegn. Og da 2019 blev til 2020 havde IU udviklet over 350 AMU-prøver.

Læs mere om arbejdet med at udmønte trepartsaftalen

World Skills gav flot placering til industritekniker

2019 var også World Skills-år. Danmark var bl.a. repræsenteret ved industriteknikeren Casper Rasmussen, som opnåede en imponerende 7.-plads inden for sit fag ved World Skills i Rusland.

Læs om World Skills

IU i tal

Herudover løste IU som vanligt de mange faste opgaver, som understøtter virksomheder, eud-elever og kursister i hele landet. I alt behandlede IU 525 ansøgninger om ændring af uddannelsestid, udviklede 39 nye AMU-kurser, opnåede over 170 presseomtaler af ML-Prisen og udarbejdede 18 regnskaber.

Læs hele IU’s årsberetning for 2019 her

Kontakt os gerne og hør nærmere

Thea Wanning

Kommunikationschef

Telefon

33 77 91 80

Mobil

51 60 00 75

E-mail

twa@iu.dk