1. jul 2020

82 deltog i webinar om aftalt uddannelse

Overenskomstforhandlingerne i 2017 og senest i 2020 udmøntede sig blandt andet i en støttemulighed, der hedder aftalt uddannelse. Tiltaget skal sikre virksomhederne mulighed for vækst og udvikling og samtidig understøtte medarbejderes muligheder for at fastholde og udvikle deres beskæftigelse.

Siden har mange industrivirksomheder i et samarbejde mellem medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fået udarbejdet rammeaftaler, som er grundlaget for virksomhedernes mål om at uddanne medarbejderne via aftalt uddannelse.

Webinar hjælper virksomheder videre

Nogle af virksomhederne har svært ved at tage skridtet videre og komme i gang med aftalt uddannelse.

Derfor holdt konsulenter fra IKUFs opsøgende uddannelseskonsulenttjeneste fredag den 19. juni et webinar, der skulle hjælpe virksomhederne videre med at oprette rammeaftaler og individuelle uddannelsesplaner for medarbejderne.

Opbakningen til webinaret var stor, og i alt 82 repræsentanter fra virksomheder i industrien deltog.

Undervejs kom konsulenterne ind på følgende spørgsmål:

  • Hvordan kommer man videre, når man skal udarbejde eller netop har oprettet en rammeaftale?
  • Hvordan laver man en individuel uddannelsesplan?

Flere webinarer på vej

Konsulenterne fra IKUFs opsøgende uddannleseskonsulenttjeneste planlægger flere webinarer i den kommende tid. I den anledning modtager de gerne forslag til temaer, der skal tages op. Send forslag direkte til info@ikuf.dk.

Siden 2018 har IKUFs opsøgende uddannelseskonsulenttjeneste vejledt virksomheder til at komme i gang med aftalt uddannelse. Formålet er at sikre virksomhedernes mulighed for vækst og udvikling og samtidig understøtte medarbejdernes muligheder for at fastholde og udvikle deres beskæftigelse.

Hvad er aftalt uddannelse?

Aftalt uddannelse blev en del af overenskomstaftalen på industriens område i 2017. Ordningen giver virksomheder mulighed for at få dækket en stor del af omkostningerne, når medarbejdere tager aftalt uddannelse, som imødekommer virksomhedens langsigtede kompetencebehov. Med aftalt uddannelse kan virksomheder fx få tilskud til udvalgte aktiviteter under almen voksenuddannelse, AMU, erhvervsuddannelse for voksne og akademiuddannelsesmoduler.

Læs mere om aftalt uddannelse på ikuf.dk

Se introen til webinaret om aftalt uddannelse herunder

Se tema 1 af webinaret om aftalt uddannelse herunder

Se tema 2 af webinaret om aftalt uddannelse herunder

 


Ønsker din virksomhed gratis besøg eller telefonisk rådgivning af en konsulent fra IKUFs opsøgende uddannelseskonsulenttjeneste, kan disse kontaktes:

Annette Lindeman Carlsen

Telefon: 33 77 91 35
Mobil: 51 96 53 34
E-mail: alc@iu.dk

Finn Brøndum

Telefon: 33 77 91 26
Mobil: 20 22 41 84
E-mail: fbr@iu.dk

Peter Høier

Telefon: 33 77 91 52
Mobil: 51 52 05 10
E-mail: peh@iu.dk