5. feb 2020

Ændringer i IU’s lokale uddannelsesudvalg

Efter AMU-udbudsrunden i efteråret 2019 er der kommet 40 nye udbud af FKB’er inden for industriens område fordelt på landets erhvervsskoler og AMU-centre. De nye udbud er blevet tilknyttet allerede eksisterende udvalg, eller der er oprettet nye udvalg efter behov. Der er desuden nedlagt to udvalg.

Justeringen betyder, at IU nu administrerer 144 lokale uddannelsesudvalg fordelt på 39 skoler. IU’s organisationer har i alt udpeget 962 medlemmer til de lokale uddannelsesudvalg.

Gennemgangen af de lokale uddannelsesudvalg er foretaget på baggrund af to ting:

  • Den seneste AMU-udbudsrunde, gældende fra efteråret 2019, som har betydet, at nogle udvalg skulle dække over flere eller færre FKB’er afhængigt af erhvervsskolernes nye udbudsgodkendelser.
  • En ny regel i AMU-loven der betyder, at erhvervsskolerne skal have et udvalg, der dækker både EUD og AMU, hvis det er inden for samme fagområde. Denne regel betyder, at skoler, der allerede har et udvalg for EUD på et fagområde, ikke kan nedsætte et udvalg for AMU alene på samme område. I disse tilfælde vil det samme udvalg dække både EUD og AMU.

Kontakt os gerne og hør nærmere