Vindmølleoperatør-uddannelsen får nyt navn

En af årsagerne til disse ændringer er, at flere virksomheder uden for vindmøllebranchen har efterspurgt en uddannelse med et indhold, som stort set er identisk med kompetencerne i vindmølleoperatøruddannelsen. Derfor har Industriens Fællesudvalg arbejdet med at finde et brancheneutralt navn. Dette vil også give flere virksomheder mulighed for at blive godkendt som praktiksted.

Fx mangler robotproducerende virksomheder i robotklyngen på Fyn en uddannelse som henvender sig til samle- og montagearbejdet. Det er håbet, at produktions- og montageuddannelsen vil være med til at dække disse uddannelsesbehov.

En anden grund til ændringerne er et mål om at øge operatørernes mobilitet på arbejdsmarkedet. Hos operatørerne er der brug for en mere generel kompetenceprofil, da vindmøllebranchen oplever store produktionsmæssige udsving. 

Hvad ændrer sig rent praktisk?

Udover navneændringerne, så er intentionen også at målrette uddannelsens to specialer yderligere. Dette gøres ved at nedjustere antallet af de fælles obligatoriske fag, og opjustere antallet af obligatoriske fag på henholdsvis montageoperatør- og kompositoperatørspecialet, samt ved at øge antallet af valgfri uddannelsesspecifikke fag.

Bekendtgørelsens meritbilag vil også blive efterset, så det bedre afspejler uddannelsens udvidede kompetenceområde.

I udviklingsarbejdet med uddannelsen er der blevet holdt tæt kontakt med vindmøllebranchen. Dette skal sikre, at uddannelsen stadig opfylder branchens behov.

Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2019. 

 

Kontakt os gerne og hør nærmere

Thomas Jensen

Uddannelseskonsulent

Telefon

33 77 91 89

Mobil

20 31 97 90

E-mail

tje@iu.dk