Nu er det lettere for virksomheder og smede at specialisere sig i robotsvejsning

De nye kurser slutter sig til en række allerede eksisterende kurser i robotsvejsning, som nu er inddelt i to fagpakker med hver sin kompetenceprofil:

- Robotsvejsning for operatører, som giver kompetencer i drift og basal online-programmering af svejserobotter.
- Robotsvejsespecialist, som giver kompetencer i offline-programmering, fejlfinding, kvalitetssikring mv.

Derudover udbydes tre øvrige kurser i hhv. svejsning med fleksibel svejserobot, robotsvejsning med processerne TIG/Plasma og robotsvejsning med processerne MIG/MAG.

Både AMU og EUD

Kurserne kan både udbydes som AMU-kurser og som valgfag på erhvervsuddannelsen til smed. På EUC Nordvest i Thisted har man valgt at gøre begge dele. Her ser man nemlig et stort potentiale i uddannelsen af robotsvejse-specialister.

- Virksomhederne mangler medarbejdere, der kan svejse med robotter, og vi tror, at den efterspørgsel kommer til at stige i fremtiden. Derfor skal vi både uddanne de medarbejdere, der er ude på virksomhederne i dag, men også sørge for, at virksomhederne i fremtiden kan ansætte folk, der allerede har en specialisering i robotsvejsning, siger specialkonsulent Bente Homann fra EUC Nordvest, som selv har siddet med i udviklingsgruppen omkring de nye kurser.

Også TEC i Ballerup har været med i udviklingsarbejdet, og her planlægger man ligeledes at udbyde de nye kurser som valgfag på smedeuddannelsen.

Stort behov for uddannelse i robotsvejsning

Udviklingen af de nye kurser er sket i et samarbejde mellem Industriens Uddannelser, virksomheder og skoler og på baggrund af en analyse, som Industriens Uddannelser har fået udarbejdet. Her viser interviews med virksomheder i branchen, at de har store problemer med at skaffe medarbejdere med kompetencer i robotsvejsning, og at manglen på både arbejdskraft og gode uddannelsesmuligheder inden for robotsvejsning er en barriere for at udvikle produktionen i retning mod større brug af robotsvejsning. En udvikling, virksomhederne ellers vurderer vil være nødvendig for at følge med konkurrencen. Robotsvejsning er både hurtigere og mere præcist end manuel svejsning, og det er derfor især velegnet til svejseemner med lang svejsetid eller som kræver høj præcision.

Hos EUC Nordvest kan du få mere information om deres smedeuddannelse med valgfag i robotsvejsning.

Læs mere om de nye AMU-kurser i robotsvejsning og find tid og sted på amukurs.dk.

amukurs.dk

Foto fra EUC Nordvest af to elever på smedeuddannelsen med valgfag i robotsvejsning.

Kontakt os gerne og hør nærmere

Jørgen Bo Nielsen

Chefkonsulent

Telefon

33 77 91 46

Mobil

22 15 91 46

E-mail

jbn@iu.dk