4. jun 2019

Industriens Uddannelser rydder op i praktikpladserne

Hvert år gennemfører Industriens Uddannelser en indsats, som skal styrke og fremme praktikpladser. I starten af maj 2019 afsluttedes det første af indsatsens tre spor, nemlig et omfattende oprydningsarbejde i de eksisterende praktikpladsgodkendelser.

Oprydning sikrer opdateret oversigt

Oprydningsarbejdet starter med, at godkendte praktikvirksomheder, som ikke har brugt en af deres godkendelser i over fem år, bliver kontaktet. Virksomhederne bliver spurgt, om de fortsat ønsker, at deres godkendelse skal være aktiv. Hvis virksomheden ønsker godkendelsen deaktiveret, vil den ikke længere figurere på praktikpladsen.dk. Oprydningen holder databasen opdateret og gør, at elever som søger praktikpladser ikke søger pladser, der reelt ikke udbydes.

Industriens Uddannelser har i år har kontaktet 1.048 virksomheder og spurgt, om de ønsker, at deres godkendelser fortsat skal være aktive. 436 virksomheder ønskede, at deres godkendelser skulle forblive aktive, hvilket svarer til 695 pladser.

Mange af de virksomheder, der er blevet kontaktet, har samtidig benyttet chancen for at stille spørgsmål om at have en elev ansat, fx hvordan de kan få hjælp med at afdække virksomhedens behov, og hvilket ansvar der følger med, når man ansætter en elev.

Starthjælp til praktikvirksomheder

Udover oprydningen består praktikpladsindsatsen af yderligere to spor:

  • Starthjælp til nye praktikvirksomheder
  • Hjælp og vejledning til virksomheder, som ikke bruger deres godkendelse


Virksomheder, der er blevet godkendt som praktikvirksomheder inden for de seneste tre til 12 måneder men endnu ikke har ansat en elev, vil også blive hjulpet i gang. Industriens Uddannelser sørger for, at data om de nyligt godkendte virksomheder sendes til de lokale uddannelsesudvalg samt til praktikpladskonsulenter på erhvervsskolerne, så der kan findes et godt match mellem virksomheder og elever.

Ubrugte praktikpladser forsøges genoplivet

Tredje spor i den praktikpladsfremmende indsats bygger videre på oprydningsarbejdet fra første spor. Industriens Uddannelser arbejder på at kontakte de virksomheder, som har ønsket at beholde deres godkendelse i løbet af efteråret 2019. Dialogen vil give virksomhederne mulighed for at få svar på spørgsmål i forbindelse med at ansætte nye elever.

Kontakt os gerne og hør nærmere