14. nov 2019

Aftalt uddannelse giver fagligt løft og fornyet energi på Unomedical a/s

Det startede egentlig med udsigten til en periode med for mange medarbejdere i produktionen, forklarer Gitte Schnack Christensen, HR Manager i Unomedical a/s, om hvordan virksomheden kom i gang med aftalt uddannelse. Unomedical er en del af koncernen ConvaTec, som fremstillier medicinsk udstyr og har omkring 125 medarbejdere ansat i produktionen her i Danmark. De fleste af dem er ufaglærte, men ordningen med aftalt uddannelse betyder, at virksomheden med støtte fra Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) i øjeblikket har syv i gang med uddannelsen til industrioperatør.

En ny produktlinje havde nemlig fået Unomedical a/s til at ansætte flere medarbejdere, fordi der i opstarten var mange manuelle processer, der skulle udføres. Men i takt med at produktionen blev øget og processerne mere automatiske, steg behovet for andre kompetencer. Samtidig skulle flere af maskinerne bygges om, og virksomhederne ville derfor i nogle perioder have overskud af personale.

- For at undgå afskedigelser og senere at skulle ansætte igen, så vi muligheden for at få uddannet nogle af vores medarbejdere til industrioperatører. På den måde ville vi få et kompetenceløft og dermed imødekomme en fremtid med flere og mere komplekse processer og maskiner, siger Gitte Schnack Christensen.

Stor interesse fra medarbejderne

Hun tog derfor kontakt til IKUF’s konsulenttjeneste og fik fat i Annette Lindeman Carlsen. Sammen planlagde de, at Annette kunne komme ud på virksomheden fem gange – én for hvert skiftehold – så alle medarbejdere kunne høre, hvad aftalt uddannelse går ud på.

- Hun solgte det virkelig godt ved at sige, at det her jo selvfølgelig er godt for virksomheden men også for den enkelte medarbejder, fx hvis man en dag gerne vil eller bliver tvunget til at skulle noget andet. Så står man bare lidt bedre på markedet, fortæller Gitte Schnack Christensen.

Efter de fem besøg spurgte hun, hvor mange medarbejdere der kunne være interesserede i at tage en aftalt uddannelse. Svaret var hele 75 ud af ca. 125. Tallet kom dog ned på 34, da det stod klart, at man skulle begynde allerede i efteråret 2019, hvor virksomheden kunne undvære folk. Men den store umiddelbare interesse ser Gitte Schnack Christensen som en tillidserklæring til virksomheden:

- Når vi viser, at vi tror på fremtiden og investerer i vores medarbejdere her i Danmark, så giver det medarbejderne en tro på vores fælles projekt, og det gør nok også, at de har lyst til at være en del af det, siger hun.

Hjælp fra IKUF’s konsulenttjeneste

Efter en runde med motiverede ansøgninger og samtaler blev i alt syv tilbudt at starte på aftalt uddannelse. De er nu i gang med at blive industrioperatører. Forud for uddannelsesforløbene har Unomedical a/s oprettet en lokal rammeaftale med virksomhedens tillidsrepræsentanter hvori det uddannelsesløft, virksomheden ønsker med aftalen, er beskrevet. Herefter har de udarbejdet syv uddannelsesaftaler, én for hver medarbejder. I hele forløbet har Anette Lindeman Carlsen, konsulenten fra IKUF, været en god hjælp, fortæller Gitte Schnack Christensen:

- Hvis jeg har haft spørgsmål om, hvornår jeg skulle gøre hvad, så har Annette svaret. Før vi tog beslutningen om at gå i gang med aftalt uddannelse, tilbød hun at mødes, så vi sammen kunne gennemgå mine beregninger på omkostninger og mulige tilskud. Det gjorde, at jeg var sikker på at have husket alle tilskudsmuligheder og var bedre klædt på til at sælge ideen videre, og at vi dermed havde et reelt beslutningsgrundlag.

Fælles projekt giver positiv energi

Fra de syv medarbejdere, der nu er i gang med deres uddannelsesforløb, har Gitte Schnack Christensen kun fået god respons.

- De har virkelig været positive. Det giver en god energi til hele virksomheden, som bidrager til tolerance og støtte den anden vej, siger hun og hentyder til, at når nogle medarbejdere bliver opkvalificeret og taget ud af produktionen i perioder, så kunne det potentielt skabe utilfredshed hos kollegaerne. Det har det dog ikke gjort her, og hun har en ide om hvorfor:

- Vi har meldt ud til alle, at det er det her, vi gerne vil som virksomhed, og alle har været informeret om, hvad der skal ske. Som en del af processen har vi også haft kurser for alle, fx om tavlemøder og team-kommunikation. På den måde viser vi medarbejderne, både dem, der er på uddannelse, og dem, der ikke er, at vi gerne vil investere i deres udvikling. Det gør os også konkurrencedygtige i forhold til at fastholde og tiltrække medarbejdere, lyder det fra Gitte Schnack Christensen.

Få hjælp til aftalt uddannelse

Aftalt uddannelse giver virksomheder med bestemte overenskomster mulighed for at få ekstra støtte, når medarbejderne gennemfører udvalgte uddannelser. For at komme godt i gang med ordningen kan virksomheder få hjælp og rådgivning af opsøgende uddannelseskonsulenter.

IU’s opsøgende uddannelseskonsulenttjeneste rådgiver virksomheder under Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst. Virksomheder med disse overenskomster kan kontakte de opsøgende uddannelseskonsulenter:

  • Annette Lindeman Carlsen, tlf. 51965334 eller alc@iu.dk
  • Finn Brøndum, tlf. 20224184 eller fbr@iu.dk
  • Peter Høier, tlf. 51520510 eller peh@iu.dk 

Billede af IU's opsøgende uddannelseskonsulenttjeneste. Fra venstre Peter Høier, Annette Lindeman Carlsen og Finn Brøndum.