Mangfoldighed skaber værdi hos Lakrids by Bülow

Lakrids by Bülow har medarbejdere fra det meste af verden. Faktisk har halvdelen af medarbejderne en anden etnisk baggrund end dansk. Det fremgår af en video, der er et af resultaterne i et projekt om at styrke arbejdsmarkedsintegrationen for flygtninge og indvandrere.

- Mangfoldighed skaber værdi herude, og det er jeg helt sikker på, at det også gør i andre virksomheder, siger Sabria Leonhardt i videoen.

Lakridsfabrikkens produktionschef, Tage Kusk, oplever det også positivt at have en mangfoldig flok af medarbejdere.

- Det er meget sjældent, vi ser udfordringer i det. Der er plads til alle, og der bliver taget hensyn til det, uden at det er en udgift og uden det er en problemstilling, siger Tage Kusk og tilføjer:

- De kan være hvor som helst fra, men de vil bare lave lakrids
Tage Kusk, produktionschef hos Lakrids by Bülow

Udspringer af trepartsaftale

Projektet med at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet blev initieret som følge af trepartsaftalen i marts 2016, der havde et tydeligt fokus på at få flere flygtninge og sammenførte hurtigt i beskæftigelse.

Ud over Lakrids by Bülow har fem andre virksomheder deltaget i projektet, som også har udmøntet sig i en analyse af, hvilket behov virksomhederne har i forbindelse med rekruttering af flygtninge og indvandrere. Det er der kommet en række konkrete hjælpematerialer ud af, som skal gøre det nemmere for virksomhederne at se potentialet i en mangfoldig medarbejderskare.

Analysen: AMU som værktøj til at få flere flygtninge og indvandrere i beskæftigelse

 

Hjælpematerialer til rekruttering af flytninge og indvandrere

Vejen til job i metalindustrien

Bliv klar til job inden for svejseområdet 

Uddannelsespakke inden for procesindustrien

Virksomheders motiver til at ansætte flygtninge og indvandrere

Kontakt os gerne og hør nærmere

Katrine Laubjerg

Uddannelseskonsulent

Telefon

33 77 91 38

Mobil

27 62 01 91

E-mail

kl@iu.dk