Her er industriens fordelsuddannelser for 2019

Fordelsuddannelserne er for dem der afslutter grundforløbet i løbet af 2019.

Der er gevinst at hente, hvis du som virksomhed tager lærlinge inden for de følgende ni fag i industrien, der er udpeget til at være fordelsuddannelser:

  • Automatik- og procesuddannelsen
  • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
  • Industrioperatør
  • Industritekniker
  • Karrosseri
  • Køletekniker
  • Lastvognsmekaniker
  • Plastmager
  • Værktøjsuddannelsen

Også en fordel for arbejdsgiverne

Fordelen ved uddannelserne er foruden de gode udsigter til at få praktikplads og job, at arbejdsgiverne, der tegner uddannelsesaftaler med elever på fordelsuddannelserne, kan opnå en ekstra økonomisk bonus.

Målet er, at unge og voksne, der står og skal vælge en erhvervsuddannelse, i særlig grad vil vælge fordelsuddannelserne.

Forpligtende samarbejde

Det fremgår af trepartsaftalen, at regeringen og arbejdsmarkedets parter forpligter sig til gennem konkrete initiativer at understøtte en stor tilstrømning til fordelsuddannelserne, fx gennem vedvarende oplysningsarbejde over for arbejdsgiverne og eleverne.

Læs mere om baggrunden for udvælgelsen af fordelsuddannelser på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Se listen med alle fordelsuddannelserne (pdf)

Kontakt os gerne og hør nærmere

Emil Daugaard

Chefkonsulent

Telefon

33 77 91 39

Mobil

60 88 28 88

E-mail

ed@iu.dk