Fremtidens mekaniner: Rekordstort deltagelse i mekanikernes landsmøde

Til et stuvende fyldt mekanikerlandsmøde med repræsentanter fra hele 22 autoskoler, drøftede Industriens Uddannelser, i samarbejde med erhvervsskolerne, hvordan mekanikeruddannelserne bedst muligt fremtidssikres.

Repræsentanter fra Dansk Metal, DI og Undervisningsministeriet fik ligeledes mulighed for at komme med input til, hvilke kompetencer fremtidens mekaniker skal beherske.

Udvidet serviceftersyn: Elbilerne kommer!

Der var lagt op til det helt store serviceeftersyn af erhvervsuddannelserne til person- og lastvognsmekaniker, og på en workshop blev branchens parathed til at uddanne fremtidens mekanikere inden for fx elbiler drøftet.

Den teknologiske udvikling stiller store krav til branchen, som transformeres i et stadig hastigere tempo. Det kræver, at mekanikerne i endnu højere grad holder sig opdateret og tilegner sig nye kompetencer, som fx at servicere og reparere de nye teknologier i el- og hybridbilerne.

Deltagerne fik her mulighed for at komme med bud på, hvilke fag uddannelserne skal indeholde anno 2018, ligesom der blev drøftet implementering af nye fag i uddannelserne, og hvilke fag der ikke længere er relevante.

Input til AMU-revisionen

Som følge af den seneste trepartsaftale om styrket og mere fleksibel efteruddannelse, blev skolerne i en AMU-workshop bedt om at komme med input til den forestående AMU-revision. AMU-porteføljen på køretøjsområdet består af 65 kurser med omkring 6.035 årlige kursister.

Landsmødet blev afholdt den 10. og 11. april på Hotel Vissenbjerg Storkro. Det var første gang, at landsmødet blev afholdt om foråret, og interessen for at deltage har været større end nogensinde før.

Kontakt os gerne og hør nærmere

Anders Hiort Hansen

Uddannelseskonsulent

Telefon

33 77 91 63

Mobil

22 35 35 26

E-mail

ahh@iu.dk