Ørsted gennemfører uddannelsesløft for 46 teknikere

Energiselskabet Ørsted satte for syv måneder siden gang i en stor indsats for at finde ud af, hvilke medarbejdere der har brug for efteruddannelse. Tiltaget har betydet, at 46 teknikere til efteråret begynder på AMU-kurser, der skal gøre dem stærkere i it.

Om anledningen til indsatsen, siger Per Hangaard, manager hos Ørsted:

- Vi så, at der var et gab mellem det, der blev forventet af medarbejderne og det, de reelt kunne, når vi lavede interne kurser. Der var nogle fundamentale ting, de havde svært ved, fortæller han.

På den baggrund blev der udvalgt tre hovedområder, som medarbejderne skulle screenes i. Det var skolekompetencer som dansk, matematik, engelsk og it som ét område. Sociale kompetencer som et andet og de rent tekniske kompetencer som det tredje område.

- Jeg har klaret mig fint uden it

Resultaterne af screeningerne er blevet brugt til at spore den enkelte medarbejder ind på, hvilke kurser det vil være oplagt at melde sig på.
- Det positive er, at vores medarbejdere ligger over landsgennemsnittet på skolekompetencer, så byggestenene er i orden for at gå videre, siger Per Hangaard.

Billede af mand

Servicemontør Lars Jørgensen skal i gang med at tage it-kurser som en del af uddannelsesindsatsen for Ørsteds beredskabsteknikere. Foto: Industriens Uddannelser

Fra august og i første omgang syv uger frem, begynder teknikerne derfor på blandt andet it-kurser og kurser i engelsk. En af dem er Lars Jørgensen, der til dagligt er servicemontør i Ørsteds udførende beredskab.

- Jeg skal have en masse it, for det har aldrig rigtig fanget mig, og jeg har klaret mig fint uden. Men nu har det indhentet mig, siger Lars Jørgensen, der har været i Ørsted i 30 år. Først som internt oplært ledningsoperatør og siden med uddannelsen som industrioperatør.

- Vi har fået masser af tilbud om uddannelse før, men det er nemt at tænke, at man klarer sig med det, man kan, siger han og fortsætter:

- Den eneste vej frem er, at det kommer fra ledelsen, så jeg synes, det er et rigtig godt tiltag, siger Lars Jørgensen, der understreger, at han og hans kolleger får den hjælp og støtte, der er brug for i forbindelse med efteruddannelsen.

Mulighed for at hjælpe sine børn med lektier

For nogle af teknikerne har det været en stor mundfuld at skulle igennem screening og kompetenceafklaring, fortæller fællestillidsmand Poul Drejer.

- Vi har arbejdet med at få det vendt til noget positivt ved at fokusere på, hvad det giver af muligheder, fx at kunne hjælpe sine børn med lektier. Det har gjort, at kollegerne har tænkt, at det ikke var så farligt igen, fortæller Poul Drejer.

For at undgå at der kom følelser i klemme, er der løbende blevet holdt teammøder, hvor tillidsrepræsentanterne fortalte om hensigten med hele tiltaget.

It-værktøjer har førsteprioritet

Efter syv måneders arbejde med at klarlægge medarbejdernes kompetenceniveau, er det nu tid til at få dem tilmeldt kurserne. Og prioriteringen er helt klar, lyder det fra fællestillidsmanden.

- Alle it-værktøjer skal på plads først, og når alle har det fundament, begynder vi på den elektriske forståelse og på at blive stærkere rent fagligt, siger Poul Drejer.

Find AMU-kurser

Kontakt os gerne og hør nærmere

Mette Hyllested-Winge

Chefkonsulent

Telefon

33 77 91 59

Mobil

40 21 81 88

E-mail

mhw@iu.dk