koeleteknisk-omraade

(AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og AMU EUU - Fag og AMU EUU - FKB
2013201420152016
Drift og optimering af 1- og 2-trins køleanlæg2819
Kommercielle køleanlæg med CO2 som kølemiddel5351
Køletek,termodynamik og lovgivning for køleanlæg92788773
Køletek.dim.af køleanlæg og anvendelse aflovgivn9310698102
Køletek.opbygn., idriftsættelse af køleanlæg68537172
Køleteknik, Drift af ammoniakkøleanlæg27212623
Køleteknik, frekvensomformere131812
Køleteknik, montage af kobberrør979410794
Køleteknik, opbygning af enkle el-relæstyringer66645669
Køleteknik, opbygning og funktion af køleanlæg132122129133
Køleteknik, valg af kølemidler1116
Køleteknisk dokumentation, styring og automatik83838380
Reparationsteknik, brandbare kølemidler12121327
Varmepumper med naturlige kølemidler25
Total720682773781