AUB 5730 – Afrapportering

Formålet her er at samle data fra alle opkald og tematisere denne, så kan vi blive endnu bedre til at målrette vores indsatser fremadrettet. F.eks. så kan vi forsøge at finde nogle tendenser om hvilke udfordringer virksomheder generelt har, hvad vi gjorde for at hjælpe virksomhederne og om det havde nogen effekt. Vi arbejder med data med værdi.